Scroll down

Kaart van Nederlands Oostindische Bezittingen. Uitgegeven door de Maatschappij tot nut van’t Algemeen

YEAR 1843